Po Nitce Studio

Strony Internetowe

Zatrudniając osobę do pomocy przy obsłudze Twojej strony internetowej opartej o WordPress, jedną z pierwszych czynności, które trzeba wykonać, to nadanie odpowiednich dostępów i uprawnień nowemu użytkownikowi. Jednak zanim to zrobisz, powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie, za co dokładnie będzie on odpowiadał – to pozwoli wybrać najbardziej odpowiednią rolę.

Pamiętaj! Ze względów bezpieczeństwa Twojej strony nadawaj każdemu użytkownikowi jedynie taki zakres uprawnień, jaki jest mu naprawdę potrzebny.

Role użytkowników

W WordPressie istnieje 5 predefiniowanych ról. Poniżej przedstawiam najważniejsze uprawnienia przypisane do każdej z nich. Jeśli jesteś zainteresowany pełną listą uprawnień, znajdziesz ją w dokumentacji WordPressa

SUBSKRYBENT 

Subskrybent może zarządzać jedynie swoim profilem oraz czytać wpisy. Nie posiada żadnych uprawnień pozwalających na zarządzanie lub modyfikację ustawień strony.

WSPÓŁPRACOWNIK 

Jest to rola umożliwiająca użytkownikowi pisanie i zarządzanie własnymi wpisami, ale bez możliwości ich publikacji. 

AUTOR 

Rola upoważniająca do tworzenia treści na stronie. Autor może modyfikować/publikować/usuwać swoje własne wpisy. Nie ma możliwości modyfikacji wpisów innych użytkowników strony.

REDAKTOR 

Kolejną rolą w hierarchii jest redaktor. Do jego uprawnień zaliczamy:

ADMINISTRATOR 

Rola, która ma pełny dostęp do wszystkich funkcji zarządzania stroną. Jest ona przypisywana automatycznie twórcy strony i posiada najwyższy poziom uprawnień.

Do najważniejszych należą:

Kiedy już wiesz jaka rola będzie najlepiej odpowiadać Twojemu nowemu współpracownikowi, możesz zabrać się do nadawania dostępów.

Dodawanie użytkownika 

Na panelu bocznym kokpitu WordPressa otwórz zakładkę Użytkownicy – pojawi się lista wszystkich użytkowników Twojej strony. Aby dodać nową osobę do zespołu, należy nacisnąć przycisk Dodaj nowego.

Następnie wypełnij pola w formularzu: 

Nazwa użytkownika

Email

Rola

Upewnij się, że Wyświetl powiadomienie użytkownikowi jest zaznaczone.

Po kliknięciu na Dodaj nowego użytkownika Twój współpracownik powinien uzyskać dostęp do strony ?

Modyfikacja uprawnień 

Jako administrator strony możesz w każdej chwili modyfikować uprawnienia innych użytkowników lub ich usuwać.

1. Zmiana roli 

Chcesz zmienić uprawnienia danego użytkownika przykładowo z autora na współpracownika? Wejdź na stronę Użytkownicy i zaznacz osobę, której rola ma zostać zmodyfikowana, a następnie kliknij na pole Zmień rolę na… i zapisz zmiany. 

2. Modyfikacja uprawnień roli 

A co jeśli predefiniowane role nie do końca odpowiadają zakresowi uprawnień, które chciałbyś nadać nowemu współpracownikowi? 

W takim wypadku możesz skorzystać z wtyczki User Role Editor

Pozwala ona na modyfikację już istniejących ról lub tworzenie własnych. 

Wyszukaj User Role Editor w repozytorium wtyczek i zainstaluj.

Po instalacji na panelu bocznym w zakładce użytkownicy kliknij: User Role Editor

Dokonaj modyfikacji uprawnień i/lub stwórz nową rolę. 

3. Usuwanie użytkownika 

Jeśli chcesz usunąć użytkownika, wejdź na stronę Użytkownicy i kliknij przycisk Usuń.

Przydatne? Udostępnij Twoim znajomym: